CYFLEOEDD

 

Cadwch lygad am ein cyfleoedd presennol.

 

Trwy ein gwahanol brosiectau, arddangosfeydd, a’n rhaglen ddysgu, rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd trwy gydol y flwyddyn, o alwadau agored, comisiynau a gweithdai creadigol, i wirfoddoli a swyddi yn ein tîm.

PORTAL 2022: GALWAD AGORED

Mae Llantarnam Grange yn chwilio am leisiau newydd mewn celf a chrefft gyfoes i arddangos yn ein sioe flynyddol i raddedigion, Portal. Os ydych wedi graddio ar unrhyw gwrs celfyddyd gymhwysol neu weledol mewn prifysgol yn y DU yn 2022, yna rydych yn gymwys i ymgeisio.

 

Dyddiau cau: 9am Ddydd Llun 18 Gorffennaf 2022

 

Llenwch ein cais ar-lein yma.

 

Darllenwch ein Pecyn Cais cyn ymgeisiog:
Ffurflen Gais Portal yn Gymraeg
Portal Application Pack English

Newyddion diweddaraf Llantarnam Grange

I gael cynigion arbennig, gwahoddiadau a diweddariadau

YMUNWCH Â’N
RHESTR BOSTIO

Mailing List Homepage-cy