CYFLEOEDD

Croeso i dudalen cyfleoedd Llantarnam Grange, lle rydyn ni’n rhannu cyfleoedd creadigol mewnol ac allanol, o waith comisiwn i weithdai, o Gymru a’r tu hwnt. Os oes gennych unrhyw gyfleoedd hoffech chi i ni eu rhannu, anfonwch e-bost aton ni drwy yma

 

Oherwydd y sefyllfa bresennol yng Nghymru mewn perthynas â’r Coronafeirws, rydyn ni’n argymell bod unrhyw un sydd â diddordeb mewn cymryd rhan yn cysylltu’n uniongyrchol gyda’r trefnwyr i gael y wybodaeth ddiweddaraf.