CYFLEOEDD

 

Cadwch lygad am ein cyfleoedd presennol.

 

Trwy ein gwahanol brosiectau, arddangosfeydd, a’n rhaglen ddysgu, rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd trwy gydol y flwyddyn, o alwadau agored, comisiynau a gweithdai creadigol, i wirfoddoli a swyddi yn ein tîm.

YMUNWCH Â’N BWRDD

Mae Llantarnam Grange yn chwilio am dri ymddiriedolwr newydd i ymuno â’n bwrdd. Mae hyn yn cynnwys Cadeirydd, Trysorydd, ac un ymddiriedolwr. Rydyn ni’n chwilio am bobl a all gynnig eu sgiliau, eu profiadau a’u brwdfrydedd i arwain ein sefydliad fel y ganolfan gelfyddydau ranbarthol ar gyfer crefftau a chelfyddydau gweledol yn y de ddwyrain. Os ydych chi’n angerddol am ein gwaith gyda gwneuthurwyr, artistiaid, pobl ifanc, ein cymuned leol, a’n cynulleidfaoedd ehangach, ac os ydych am wneud gwahaniaeth i’r celfyddydau gweledol yng Nghymru, bydden ni’n falch o gael clywed gennych.

 

Rydyn ni’n annog ceisiadau yn benodol gan bobl sydd â phrofiad byw o’r Gymraeg, gan gefnogi ei datblygiad yn niwylliant Cymru; pobl sydd ag anableddau; a phobl groenliw. Os nad ydych chi wedi bod yn ymddiriedolwr o’r blaen, byddwn ni’n eich cefnogi â hyfforddiant, mentora ac yn eich cyfeillio ag ymddiriedolwr presennol.

 

SUT I WNEUD CAIS

 

Cyflwynwch eich CV, llythyr eglurhaol, a’r ffurflen fonitro cydraddoldeb ac amrywiaeth sydd ar gael drwy glicio ar y ddolen hon i Elaine Cabuts, Cadeirydd, drwy elaine.cabuts@llantarnamgrange.com neu drwy’r post i Elaine Cabuts, Cadeirydd, Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange, Heol Dewi Sant, Cwmbrân, Torfaen, NP44 1PD

 

Dyddiau cau: 10yb Dydd Llun 03 Hydref

 

Darllenwch ein Pecyn Cais cyn ymgeisio
Ffurflen Gais yn Gymraeg
Application Pack English

 

I ddysgu mwy, neu i drefnu sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Louise Jones-Williams y Cyfarwyddwr, drwy louisejw@llantarnamgrange.com neu ar 01633 483321

Newyddion diweddaraf Llantarnam Grange

I gael cynigion arbennig, gwahoddiadau a diweddariadau

YMUNWCH Â’N
RHESTR BOSTIO

Mailing List Homepage-cy