CYFLEOEDD

 

Cadwch lygad am ein cyfleoedd presennol.

 

Trwy ein gwahanol brosiectau, arddangosfeydd, a’n rhaglen ddysgu, rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd trwy gydol y flwyddyn, o alwadau agored, comisiynau a gweithdai creadigol, i wirfoddoli a swyddi yn ein tîm.

SAFBWYNT(IAU): GALWAD AGORED

 

Mae Llantarnam Grange yn chwilio am artist/gwneuthurwr i weithio gyda ni a Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru dros y 18 mis nesaf.

 

Trwy ymhel â’r casgliadau, arddangosiadau, arddangosfeydd a’r cymunedau ar draws y ddau safle, bydd yr artist yn datblygu prosiect newydd a fydd yn ceisio herio a tharfu ar yr etifeddiaeth wladychol ac/neu ymhel â gwrth-hiliaeth.

 

Beth yw Safbwynt(iau)?

 

Mae Safbwynt(iau) yn broject newydd gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac Amgueddfa Cymru sy’n ceisio creu newid sylweddol yn y ffordd mae’r sector treftadaeth a chelfyddydau gweledol yn adlewyrchu amrywiaeth ethnig a diwylliannol ein cymdeithas.

 

Dros gyfnod o ddwy flynedd, bydd pobl greadigol o gefndiroedd diwylliannol ac ethnig amrywiol yn gweithio gydag amgueddfeydd a sefydliadau er mwyn rhoi llais i straeon newydd, sbarduno ymatebion artistig, a chreu newid. Mae’r rhaglen hefyd yn ceisio herio ffyrdd presennol o feddwl drwy edrych ar y sector treftadaeth a chelfyddydau gweledol o safbwynt gwrth-hiliol a dad-drefedigaethol, a hynny gyda chymunedau.

 

Bydd yr artist/gwneuthurwr yn derbyn ffi o £25,000 am y 100 diwrnod o waith, i’w orffen erbyn Mawrth 2025.

 

DYDDIAU CAU: DYDD SUL 18 MEHEFIN 2023

 

Darllenwch ein Pecyn Cais cyn ymgeisio:

Pecyn Ymgeisio Safbwynt(iau) Cymraeg

Perspective(s) Application Pack English

 

Llenwch ein ffurflen gais ar-lein yma.

PORTAL 2023: GALWAD AGORED

 

Mae Llantarnam Grange yn chwilio am leisiau newydd mewn celf a chrefft gyfoes i arddangos yn ein sioe flynyddol i raddedigion, Portal.

 

Os ydych wedi graddio oddi ar unrhyw gwrs BA neu MA (Anrh) mewn celfyddyd gymhwysol neu weledol o brifysgol yn y DU yn 2023, yna rydych yn gymwys i ymgeisio.

 

DYDDIAU CAU: 9AM DYDD LLUN 3 GORFFENNAF 2023 2023

 

Darllenwch ein Pecyn Cais cyn ymgeisio:

Ffurflen Gais Portal yn Gymraeg

Portal Application Pack English

 

Llenwch ein ffurflen gais ar-lein yma.

Newyddion diweddaraf Llantarnam Grange

I gael cynigion arbennig, gwahoddiadau a diweddariadau

YMUNWCH Â’N
RHESTR BOSTIO

Mailing List Homepage-cy