Yn Llantarnam Grange, rydyn ni’n defnyddiol dull sy’n canolbwyntio ar unigolion ar gyfer ein Rhaglen Addysg, sy’n golygu ein bod ni’n creu prosiectau cyfeillgar a phwrpasol gyda phobl leol a phartneriaid cenedlaethol i wneud pob gweithgaredd yn briodol, yn ddiddorol ac yn ddifyr i’n cymunedau.

Boed yn gweithio gyda phartneriaid neu’n datblygu ein prosiectau ein hunain, bydd pobl wrth galon ein rhaglen bob amser, sy’n gwneud Llantarnam Grange yn sefydliad dibynadwy a chyfeillgar i ddarparu prosiectau addysgu o ansawdd uchel sy’n cyffroi ac yn ysbrydoli.

Activities

Gorffennol

Rydym yn gweithio gydag amrywiol weithwyr creadigol llawrydd i gyflwyno ein hystod o weithgareddau dysgu.

Ochr yn ochr â’r gweithgaredd yma, mae gennym hefyd nifer o grwpiau a chlybiau, sy’n ffurfio rhan o’n cymuned ddysgu ehangach.

Newyddion diweddaraf Llantarnam Grange

I gael cynigion arbennig, gwahoddiadau a diweddariadau

YMUNWCH Â’N
RHESTR BOSTIO

Mailing List Homepage-cy