ADDYSG

At Yn Llantarnam Grange, rydyn ni’n defnyddiol dull sy’n canolbwyntio ar unigolion ar gyfer ein Rhaglen Addysg, sy’n golygu ein bod ni’n creu prosiectau cyfeillgar a phwrpasol gyda phobl leol a phartheriaid canadlaethol i wneud pod gweithgaredd yn briodol, yn ddiddorol ac yn ddifyr i’n cymunedau. Boed ni’n gweithio gyda phartneriaid neu’n datblygu ein prosiectau ein hunain, bydd pobl wrth galon ein rhaglen bob amser, sy’n gwneud Llantarnam Grange yn sefydliad dibynadwy a chyfeillgar i ddarparu prosiectau addysgu o ansawdd uchel sy’n cyffroi ac yn ysbrydoli.

Ar hyn o bryd, rydym yn brysur yn llenwi ein gwefan newydd â chynnwys newydd, cyffrous. Fodd bynnag, mae gennym raglen o weithdai yn mynd rhagddi!

Os ydych eisiau cael gwybod mwy, yna cysylltwch â’r Uwch Swyddog Addysg, Louise Tolcher-Goldwyn yn 

education@lgac.org.uk neu ffoniwch 01633 483321.