AMDANOM NI

 

Mae Lantarnam Grange Ganolfan Celf a Chrefft Cyfoes Cwmbran. Mae hwn yn ofod cyfeillgar lle mae croeso i bawb fwynhau, cael eu hysbrydoli a theimlo eu bod yn cael eu cynnwys, eu gwerthfawrogi a’u parchu.

 

Rydym yn cyflwyno celf a chrefft gyfoes trwy gydol y flwyddyn, a rhaglen addysg ddychmygus sy’n cynnwys gweithdai a chlybiau celf sy’n agor prosesau celf a chrefft sy’n gwneud lle i unrhyw un ddatblygu ei waith.

 

Mae ein Siop Grefftau yn arddangos ystod wych o emwaith, cerameg, tecstilau, cardiau, cerfluniau a mwy, gan artistiaid a gwneuthurwyr Cymru.

 

Mae Caffi Llantarnam Grange yn cynnig lletygarwch mewnol gwych sy’n darparu chynnyrch lleol bwyd a diod, danteithion melys a mwy.

EIN CYNLLUN BUSNES

I gael rhagor o fanylion am ein gwerthoedd a’n hamcanion, edrychwch ar ein Cynllun Busnes

GWNEWCH RODD

Fel elusen cofrestredig, gall eich rhodd chi gael effaith fawr a sicrhau y gallwn ysbrydoli mwy o bobl i fod yn greadigol.

 

Os hoffech, ac os gallwch ein cefnogi gyda rhodd unwaith ac am byth neu rodd misol, dilynwch y botwm i fynd at ein PayPal.

Newyddion diweddaraf Llantarnam Grange

I gael cynigion arbennig, gwahoddiadau a diweddariadau

YMUNWCH Â’N
RHESTR BOSTIO

Mailing List Homepage-cy