SIOP GREFFTAU

 

Mae ein Siop Grefftau yn arddangos ystod wych o emwaith, cerameg, tecstilau, cardiau, cerfluniau a mwy, gan artistiaid a gwneuthurwyr Cymru.

 

Galwch heibio i’n siop i weld yr holl nwyddau sydd gennym ar werth, neu ewch i’n siop ar-lein i weld detholiad cyfyngedig.

Mae’r Cynllun Casglu yn fenthyciad di-log i’ch helpu i brynu celf a chrefft cyfoes yng Nghymru.

 

Gweinyddir gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac mae’n caniatáu i bobl daenu’r gost o brynu gwaith celf neu grefft dros gyfnod o hyd at 12 mis.

 

Dysgwch fwy yma neu cysylltwch â’n yn [email protected] neu rhowch alwad i ni ar: 01633 483321