CYSYLLT

 

Eisiau siarad gyda rhywun cyn ymweld â Llantarnam Grange?

Rydyn ni yma i helpu: 01633 666666

Neu cysylltwch â ni drwy y furfflen isod:

Cysyllt

Cyrraedd yma:

Llantarnam Grange
Heol Dewi Sant
Cwmbran
Torfaen
NP44 1PD

Ar droed: Am ddiwrnod hyfryd i fynd am dro! Os ydych chi’n byw yn yr ardal sydd wedi’i thywyllu, dydych chi ddim pellach na un awr o Lantarnam Grange. Dewch draw i ddweud helo!

Ar feic: Helo feicwyr brwd! Os ydych chi’n byw yn yr ardal sydd wedi’i thywyllu, dydych chi ddim pellach na un awr o Lantarnam Grange, y man perffaith i gael egwyl ar daith drwy ein gwlad hardd.

Ar drên: Cwmbrân (https://trc.cymru/lleoedd/gorsafoedd/cwmbran) yw’r orsaf agosaf, sy’n daith gerdded o chwe munud i Lantarnam Grange.

Ar fws: Mae nifer o ddarparwyr bysiau yn cludo at Lantarnam Grange, ac mae pob un yn cyrraedd ac yn gadael Gorsaf Fysiau Cwmbrân, Ffordd Glyndŵr, sydd gyferbyn â Llantarnam Grange. Mae yna orsaf o flaen Llantarnam Grange ar Heol Dewi Sant hefyd.

Stagecoach South Wales

Phil Anslow Bus Services 

Newport Bus Services 

Mewn car: Mae maes parcio Canolfan Cwmbrân ar Ffordd Glyndŵr am ddim (argymhellir gwirio’r prisiau os byddwch yn aros yn hir), gyfochrog â Llantarnam Grange. Mae nifer o lefydd parcio anabl o flaen Llantarnam Grange hefyd, y mae modd eu cyrraedd drwy Heol Dewi Sant.