Cwrdd â’r Artistiaid

CORNEL CELF CYMUNEDOL
CWRDD Â’R ARTISTIAD
2 GORFFENNAF, 5-7YP

 

Cynhelir ein sesiwn Cwrdd â’r Artistiaid nesaf ar ddydd Mawrth 2 Gorffennaf, 5-7yp

 

Bydd y sesiwn hon yn cael ei harwain gan Savanna Dumelow, ein Swyddog Arddangosfeydd, a fydd yn rhannu awgrymiadau ar sut i dynnu lluniau o’ch gwaith. Os hoffech ddod â darn o waith i mewn, ynghyd â beth bynnag yr ydych yn ei ddefnyddio i dynnu llun (camera / ffôn / llechen), mae croeso i chi wneud hynny.

 

Dilynir hyn gyda sesiwn o rannu gwaith fel grŵp. Rydym yn eich annog i ddod ag enghreifftiau o unrhyw waith yr hoffech rannu a thrafod, boed hynny waith ar y gweill, y cynnyrch terfynol, neu’n syniad cychwynnol / braslun.

 

Ers cychwyn ym mis Mai 2023, mae Cwrdd â’r Artistiaid wedi dod ag artistiaid a gwneuthurwyr ynghyd, i rannu gwaith a chynnig cefnogaeth trwy gyflwyniadau am ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, cynnal gweithdai, mynd at orielau a meddwl am ddyfodol y celfyddydau yng Nghwmbrân.

 

Byddwn yn darparu lluniaeth ym mhob sesiwn.

Y SESIYNAU NESAFP

2 Gorffennaf – Tynnu Llun eich Gwaith
3 Medi – Sesiwn Rannu

 

Bydd Cwrdd â’r Artistiaid yn cael seibiant ym mis Awst 2024, ac yn dychwelyd ar yr un amser ddydd Mawrth 3 Medi.

Os ydych yn meddwl dod ac mae gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni. E-bostiwch y tîm ar [email protected], ffoniwch ni ar 01633 483321, neu galwch heibio am sgwrs.

Mae Cwrdd â’r Artistiaid yn gyfle i ddod ynghyd ag artistiaid eraill i greu cymuned artistig gefnogol, datblygu sgiliau a gwybodaeth, a’ch ysbrydoli yn eich ymarfer. Mae’r sesiynau hyn yn croesawu’r holl artistiaid, p’un a ydych yn artist cadair freichiau neu’n creu celf fel eich proffesiwn.