Cwrdd â’r Artistiaid

CORNEL CELF CYMUNEDOL
CWRDD Â’R ARTISTIAD
5 RHAGFYR, 5-7YP

 

Cynhelir ein sesiwn Cwrdd â’r Artistiaid nesaf ar ddydd Mawrth 5 Rhagfyr, 5-7pm

 

Yn y sesiwn hon bydd tîm Llantarnam Grange yn dod at ei gilydd ar gyfer digwyddiad cymdeithasol y gaeaf. Gallai hyn gynnwys rhannu syniadau’n anffurfiol, a gwaith os hoffech ddod ag unrhyw beth gyda chi. Byddwn hefyd yn darparu byrbrydau Nadoligaidd!

 

Bydd Cwrdd â’r Artistiaid yn cael seibiant ym mis Ionawr 2024, ac yn dychwelyd ar yr un amser ddydd Mawrth 6 Chwefror.

 

Ers cychwyn ym mis Mai, mae Cwrdd â’r Artistiaid wedi dod ag artistiaid a gwneuthurwyr ynghyd, i rannu gwaith a chynnig cefnogaeth trwy gyflwyniadau am ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, cynnal gweithdai, mynd at orielau a meddwl am ddyfodol y celfyddydau yng Nghwmbrân.

 

Os oes unrhyw beth yr hoffech ei archwilio, o godi arian ac ysgrifennu ceisiadau, i greu gwefannau a rhannu’ch gwaith, buasen ni wrth ein bodd i glywed gennych! Bydd hyn yn ein helpu i gynllunio sesiynau ar gyfer y flwyddyn nesaf.

 

Byddwn yn darparu lluniaeth ym mhob sesiwn.

Y SESIYNAU NESAFP

5 Rhagfyr – Digwyddiad Cymdeithasol Y Gaeaf

Os ydych yn meddwl dod ac mae gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni. E-bostiwch y tîm ar [email protected], ffoniwch ni ar 01633 483321, neu galwch heibio am sgwrs.

Mae Cwrdd â’r Artistiaid yn gyfle i ddod ynghyd ag artistiaid eraill i greu cymuned artistig gefnogol, datblygu sgiliau a gwybodaeth, a’ch ysbrydoli yn eich ymarfer. Mae’r sesiynau hyn yn croesawu’r holl artistiaid, p’un a ydych yn artist cadair freichiau neu’n creu celf fel eich proffesiwn.

 

Ein nod yw datblygu sesiynau cefnogol sy’n ymateb i’r diddordebau, anghenion a’r pryderon sy’n ymgodi. Gallai hyn gynnwys sgyrsiau neu weithdai sy’n canolbwyntio ar godi arian ac ysgrifennu ceisiadau, cynhyrchu syniadau, creu gwefannau ac ati.