Nod ein rhaglen o arddangoswyr ac arddangosfeydd yw cefnogi ac ysbrydoli artistiaid a chynulleidfaoedd, rhannu gwaith artistiaid a gwneuthurwyr o bob cwr o Gymru, y DU ac yn rhyngwladol. Mae hyn yn cynnwys artistiaid creadigol arweiniol a rhai newydd, gyda chyfleoedd penodol i feithrin lleisiau newydd.

 

Gyda’r gwaith wedi ei rannu drwy ein hadeilad, yn ein horielau, y cyntedd, y caffi ac ystafelloedd cyfarfod, ein nod yw creu rhaglen amrywiol sy’n dathlu celfyddydau a chrefftau gweledol.

 

Mae gennym hefyd raglen o Arddangosfeydd Teithiol gydag orielau partner, a Chasgliad Parhaol, yr ydym wedi bod yn ychwanegu ato am 55 o flynyddoedd.

Presennol

Celf yn y Caffi

I ddathlu 75 mlwyddiant Cwmbrân, rydym yn rhannu gwaith artistiaid sy’n byw yn Nhorfaen yn ein caffi. Trwy rannu creadigrwydd a doniau lleol, mae Torfaen Open yn blatfform i artistiaid o bob gallu, oed, a phrofiad!

Arddangosfa Grefftau

Bydd myfyrwyr o’r Radd Sylfaen Artist Dylunydd Gwneuthurwr newydd yng Ngholeg Gwent Crosskeys yn rhannu gwaith mewn arddangosfa grŵp yn ein Cyntedd. Ar ôl cwblhau’r cwrs Addysg Uwch, bydd y dysgwyr yn gallu dilyn cwrs blwyddyn ychwanegol yn Met Caerdydd i gael gradd lawn.

 

Cewch fwy o wybodaeth ynglŷn â’r cwrs yma.

Yr Oriel Bwrdd Posteri

Ystafell Selway

Gorffennol

Bydd tudalen Archif o’n harddangosfeydd yn y gorffennol yn dod yn fuan.