Nod ein rhaglen o arddangoswyr ac arddangosfeydd yw cefnogi ac ysbrydoli artistiaid a chynulleidfaoedd, rhannu gwaith artistiaid a gwneuthurwyr o bob cwr o Gymru, y DU ac yn rhyngwladol. Mae hyn yn cynnwys artistiaid creadigol arweiniol a rhai newydd, gyda chyfleoedd penodol i feithrin lleisiau newydd.

 

Gyda’r gwaith wedi ei rannu drwy ein hadeilad, yn ein horielau, y cyntedd, y caffi ac ystafelloedd cyfarfod, ein nod yw creu rhaglen amrywiol sy’n dathlu celfyddydau a chrefftau gweledol.

 

Mae gennym hefyd raglen o Arddangosfeydd Teithiol gydag orielau partner, a Chasgliad Parhaol, yr ydym wedi bod yn ychwanegu ato am 55 o flynyddoedd.

Presennol

Arddangosfa Grefftau

Mae Kate Kato yn artist papur sy’n defnyddio papur wedi’i daflu, weiar ac edau i gipio’r manylder a’r harddwch cain a welir yn natur.

Mae’r arddangosfa hon yn rhannu gwaith o gasgliad Keeley Traae, ‘hello beautiful’. Derbyniodd Keeley ein Gwobr Arddangos am ei gwaith yng Ngŵyl Grefftau Cheltenham yn 2022.

Yr Oriel Bwrdd Posteri

Ystafell Selway

Gorffennol

Bydd tudalen Archif o’n harddangosfeydd yn y gorffennol yn dod yn fuan.