Croeso i’n gwefan newydd! Ar hyn o bryd, rydym yn brysur yn llenwi pob tudalen â chynnwys newydd, cyffrous.
Felly dewch nôl o bryd i’w gilydd i weld y cynnwys diweddaraf. Gwerthfawrogwn eich amynedd.

Nod ein rhaglen o arddangoswyr ac arddangosfeydd yw cefnogi ac ysbrydoli artistiaid a chynulleidfaoedd, rhannu gwaith artistiaid a gwneuthurwyr o bob cwr o Gymru, y DU ac yn rhyngwladol. Mae hyn yn cynnwys artistiaid creadigol arweiniol a rhai newydd, gyda chyfleoedd penodol i feithrin lleisiau newydd.

 

Gyda’r gwaith wedi ei rannu drwy ein hadeilad, yn ein horielau, y cyntedd, y caffi ac ystafelloedd cyfarfod, ein nod yw creu rhaglen amrywiol sy’n dathlu celfyddydau a chrefftau gweledol.

 

Mae gennym hefyd raglen o Arddangosfeydd Teithiol gydag orielau partner, a Chasgliad Parhaol, yr ydym wedi bod yn ychwanegu ato am 55 o flynyddoedd.

Presennol

Yr Oriel Bwrdd Posteri

Ystafell Selway

Teithiol

Gorffennol

Bydd tudalen Archif o’n harddangosfeydd yn y gorffennol yn dod yn fuan.