Portal 2024: Galwad Agored

PORTAL 2024: GALWAD AGORED

Mae Llantarnam Grange yn chwilio am leisiau newydd mewn celf a chrefft gyfoes i arddangos yn ein sioe flynyddol i raddedigion, Portal.

 

Os ydych wedi graddio oddi ar unrhyw gwrs BA neu MA (Anrh) mewn celfyddyd gymhwysol neu o brifysgol yn y DU yn 2024, yna rydych yn gymwys i ymgeisio.

 

Dyddiau cau: 9am, 8 Gorffennaf 2024

 

Darllenwch ein Pecyn Cais cyn ymgeisio:
Ffurflen Gais Portal yn Gymraeg
Portal Application Pack English

 

I WNEUD CAIS:

Llenwch ein ffurflen gais ar-lein yma.

 

Mae hyn yn cynnwys:
– 100 o eiriau yn esbonio pam mae gennych ddiddordeb yn Portal 2023
– Datganiad artist 150 o eiriau
– Hyd at dair delwedd ac/neu ddogfen yn cynnwys dolennau i hyd at dair ffeil fideo (sy’n cael eu lletya’n gyhoeddus ac yn weladwy ar vimeo/youtube ac ati)

 

Maint mwyaf y ffeiliau i’w lanlwytho yw 10MB.

 

Byddwch cystal â chyflwyno eich cais cyn 9am, dydd Llun 8 Gorffennaf 2024.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â Portal 2024 a’r broses, neu os hoffech drafod eich cais neu syniadau, cysylltwch â Savanna Dumelow yn: [email protected]